WIJA KOTİYO?

Ana Sayfa » Genel » WIJA KOTİYO?
Paraki
dûrik : 29 Nisan 2016 - 18:35

   en-komik-telefon-gorusmeleri-11

        *WIJA KOTİYO?

Feyza ADABEYİ

Deha o mirê bî bî weswese.Çimkîya mi roje, sebebên ra rojê xwu şikitbî.Mi tim vatê eceb îcab keno  ez şeşt u ju roj roje tepşa ,yan nê tepşa? Mi numroyê miftilixey fîna xwu dest.Rocêna ki keye sakîn bî ez geyraya wijay.Mi va ez derdê xwu winî bîteferuata vaja ki wa tam fehm kero goreye ey mire fetva bido. Neyse ez geyraya:

-Elooo! Wija miftiliğeya? Ez qaîla jewendo selehîyatdarîya qisey bikera.

– Temam, ti vaji wayê…

 -Nika ez wextên di şîya Îstenbul.Nêweşîya min a  mi bol tewnayê,mi rê bol tehda kerdê, estbî. Mi rendewu girot. Hema rendewuyê mi raştê ancax rojî ame.

-Deqeyê wayê, ez bida imbazî…

-Bidi

-Xoca ez nêweş bîya, şîbîya îstenbul.Mi rendewu çi bizorena girot,roja randewu dê mi zî ameye raştê rojî.Ez şîya mehneba ki mirê se vaje ‘tide dekewê  ultrasyon ew qandê ney zî tidê bol bol aw bişimê. Ez şaş menda,eza jî rojê. Heya nika jî mi qethîna rojê xwu nêşikito.Eza nika senî bi şikna? Îmbazênda mîn a bol sofî esta. Ez vijyaya teber geyraya ay. Labreyê telefunê ay jî weş nêantê ma pêra çîyen fehm nêkerd.Ez jî geyraya warda xwuya ki suk da ,ay. Mi na mersela ayrê va.Ay zî va “bişikni çîyen nê beno, no qandê weşeyo.” Ez dişmiş bîya nika mehne nêbase nêşena nê şansî fina xwu dest fîna.Ew ez tim nê derdî ra muzderîb a. Ez şîya ,mi di şuşey aw girot û mi aw heme ca elamatî şimiti.Nika xoca îcab keno  ez şeşt û ju roj roje tepişa ,yan nê tepişa?

 -Waya mi ti geyraya kotî?

-Miftilixeeey??…..

-Tîya eczaxaneyo….

*no nûşte verê coy rojnameyê Newepel î di weşeneyayo.

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MEKTÛBA VÎST Û NEWÎ(3)

NUKTEYA HÎRÊY Xurûfê Muqata′ay[1]ê ki seredê sûran dê, hergi jewênda ci şîfreyêndo îlahî yo; ′evdandê xwuyê xasan rê îşaretêndo

RÎSALEYÊ REMEZANÎ(2)

NUKTEYA DIDÎY Rojeyê Remezanîyo bimbarek, kişta şukurdê ne′hmetandê Cenabê Heqî ra, xeylên ′hîkmetandê ci ra ′hîkmetêndê ci no yo

MANGAYA BORI

MANGAYA BORI Va beno nêbeno cinêkên bena, mêrde û keynekênda ci ew jû jî sêkurênda ci bena. Nameyê keynerda ci ‘Eyşiki ew nameyê keynekerida


Hit Counter provided by laptop reviews