Gulê

Paraki
dûrik : 10 Temmuz 2014 - 14:12

gulê

Gulê

                                                                                    Feyza ADABEYİ

 

Gule, çi wext ki çinayo newe gêna hama dest di dana xwu ra.

Waya ciya Siltani vana ki:

Wayeka mi winî meki. Çinaye xwu   newan xwu rê veyvan di roşanan di di xwu ra di,çinayanê xwu pêrin minteş  meki .

Gulê  tim vana:

– Eyyyf! Nê waya mi merg esto, çîçîrê çî sandıqan di binimna?

Gulê, dewda Helbilos di roşena, bol kare înan beno. Merdeye ci, ci tim keno gayan ver. Gulê hem karê cinîyan kena hem camerdan kena. Na, wina tim dişmiş bena no karê ma do senî bi qedyo, a gam jî wija ra cineken ravêrena. Qeçekê cîyo jî ci paştîya aya şina.

Gulê vana:

– Waya mi tîya şina kotî?

Cinek vana:

– Waya mi eza kena bera qeçê xwu çekera wêran dê ci ser. Xwu rê newedila  merde bikera.

Gulê jî vana:

– Wakê heyran meşo ,ez şira merde dê xwu rê vaja , xwu rê bê merdeyê mi bigî.

Verî  yena warda xwu ya Siltan rê vana:

– Waya mi ti se vana? Ez a kena şira Mehmudî rê vaja , wa xwu rê nay mare kero,qenê yena mare nan kena.

Siltan vana:

-Gulê , ti bi kor bîyaye, wesnîya da! Ti do meşt pey bi qehrîye ha!

Gulê vana:

-Nê nê! Ew, xwu Siltan ra tirawena û şina merdede xwu heteki.

Vana:

– Mehmut!

Vano:

– Ha! Ti ameya çiçî?

Vana:

– Willi Mehmut cinekêna kena qeçe xwu jî  çekro wêran dê ciser,bero Alankoz ew kena xwu rê bahdo jî mêrde bikero.Cinêk vana :´ ´ Ez nanan kena ze çadîrî.Kam mi bigîro ezo cirê roj teştê   nan bikera´´.

Mehmut vano:

– Hele ruta şo keynê! Ti şîya mirê, to zor cinî vînaya.

Qehrîyeno Gulê ra, Gulê yena keye. Gulê tim xwu rê dişmişe merg û axreta xwu bena.Şina tim sereye xwu dekena adirganî mîyan, sîyanê ci nana serede xwu ser.Vana: ´´ uuu çend tengo.Qey qebir jî hendaye tengo.

Cinîyê vana:

-Gulê nika kê seker do to? Tîya şina kewna adirganî mîyan?

Gulê vana:

Waya mi ya mezel?

Jewfina  şina kewna  qurn da engurer mîyan.

Vana:

-Uuu! Waya mi ti zana çend tengo?

Kes  wetsiyasî cî nino qandê coy ci hend nê lunenê.

Gulê tim no hesaba bîya.Deha zeman kewno mabeyn ,.Gulê qeçîy ana.Qeçi benê girdî ,benê resayey, keyna dana mêrde ,laja zewijnena.No dima lajdê xwu rê werdî rê  veyvê ana namê  na veyver jî Cem bena. Rojê aw keye di qedêna , veyva ciya  Cem kena şiro eynî ser ra aw bîyaro.

Gulê vana:

– Cemê tîya kena şîre aw bîyare çîçîre? Na nîya, awa tîya di? Mirîçîkîyê sero, bewranîyê sero.He boynî hewza yaşila,sebîyo, xwu rê  tîya ra pirki.

Siltan vana:

-Waya mi, ka hewzi?

Gulê vana:

-Na nîya hewzi pero mirîçîkîye sero.Pêro awa, însanîye xwu rê şimenê.

Siltan vana:

-Gulê waya mi tîya kena bimire? Nê qeçekê to di sebê?

Gulê vana:

-Siltana wayê ti, tîya di nîya?

Siltan bermena, ew Gulê wija di mirena.

 

 

 

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MANGAYA BORI

MANGAYA BORI Va beno nêbeno cinêkên bena, mêrde û keynekênda ci ew jû jî sêkurênda ci bena. Nameyê keynerda ci ‘Eyşiki ew nameyê keynekerida

ETAR(2)

Ettar Recep YİĞİTBAY Çoşmê nîm seet ray dima durî ra xeyma sîya kerdê dîyayişê xeymana pî jî lajekî jî  kêf kerd  ,a gam her zî zira

ETAR

ETAR Recep Yiğitbay  Germî tîyana girtim kerdo palax  renga erdî kerda ze çol jew fin vayêno  germo yeno  bi  nê vayîya vaş hebekê hêl


Hit Counter provided by laptop reviews