ŞITMAY HETI SÊKURÊN

Ana Sayfa » Edebîyato dînî » Coyê Hz. Pêxemberî » ŞITMAY HETI SÊKURÊN
Paraki
dûrik : 04 Kasım 2013 - 20:20

                                             ŞITMAY HETI SÊKURÊN
Hewayê Mekke’y tim û tim germ û germistano, nayra tût û pitanê xwu danê şitmayên. Wareyê şitmayan jî goreyê Mekke’y zey zozanano. Cenîyê bedewîyan wext bi wext yenê sûkan qandê şitmayey bi heqdê xwuya pit û tûtan gînê benê warandê xwu di warî kenê. ‘Helîma jî nînanra jewi bî. ‘Helîma bi herekdê xwuyê seqetiya hembazandê xwura camendi bî. Teniya yêtimê ‘Ebdulmuttelîb’î mend bî. ‘Helîma amê, senîn ki çim kewt yêtîmê ‘Ebdulmuttelîb’î hema cira ‘hez kerd û mêrdedê xwura xatir waşt. Mêrdeyê ci jî va: “Ma nê yêtimî bigîrê, beno ki; marê xeyr û ber bo.” Heqîqetê xwu jî bi ameyîşê pêxemberdê maya, xeyr û berên kewt kêdê ‘Helîmaya Sa’dîya. Pêxemberê ma, deşta Benî Sa’dî di, b, wayşita xwuya Şeymaya kay kay kerdê, pîya rojê bextewarî ravêrnay. Serrê ci amey çe’har tepiya, ‘Helîmaya Sa’dîya, pêxemberê ma berd Mekke, teslîmê maya ci Amîna kerd. Amîna kêfanra nêzanayê se kero. No dinya di jew qeçêndê ci tenîya cirê bî bî telesî. Yabelê no kêf vêşî nêramit. Maya pêxemberdê ma Amîna jî zîyareteya merdimandê xwu di, dewa Ebwa di wefat kena. Pêxemberê ma, maya xwu jî keno
vinî, hem bêmay hem bêpî maneno. Neya tepiya pêxemberê ma, kalikê xwu ‘Ebdulmuttelîb’î het di do bimano.

 

 

 

 

 

 

 

 

                           KALIKÊ  XWU HETI DI QEÇEKÊN
Kalikê pêxemberê ma, torinê xwu, xwura nêabirneno, tim û tim xwuya çarneno. Meşweretî di jî ey, bi xwuya beno meclîsê Qureyşîyan. Pêxemberê ma, bê may û pî bi jî, kalikê xwu heti di bextîyar û kêfweş bî. Kalikê pêxemberê ma, baqil, ‘esîl ew wayirê re’hmi bî, bişefqet bî. Çiki, na kêfweşey jî vêşî nêramiti. Kalikê pêxemberê ma, nêweş kewt tepiya, torinê xwu amanetê Ebû Talib’î kerd. Demeyên dima ‘sereyê xwu rona, wefat kerd. Pêxemberê ma o çax ‘heşt serre bî.

EMANETÊ EBDUL MUTTELÎB’ÎYO EBÛ TALIBΠHET DI
Ebû Talîb û cenîya ci Fatîma birarzayê xwu, bizerîya girot xwu heti. Qeçandê xwura vêşêrî qîmet dayê ci. Pêxemberê ma, kedê deddê xwu di rojê weş û bextewarîy ravêrnay. Ebû Talîb, rîsipeyê Qureyşîyan bî. Zengîn nêbo jî, qisey û şîretê ci, cem’etî di goştarey bîyê. Pêxemberê ma, deddê xwura bol ‘hez kerdê. Ayra waştê ki deddê xwurê yardim bikero. Zey qeçandê bînan, çimê ci kay di nêbî. Bi îzindê deddê xwuya şî çarwan ver, çarwey çiraynayê ki; bi no awaya barê deddê xwu şenik kero.


TUCAREY DI RAYWANEYA SIFTEKÊNI
Zey Qureyşîyan, Ebû Talîb jî tucarên bî. Rojên qerar da ki; qandê diligdê keyî şiro sûkda Şam’î. Pêxemberê ma deddê xwura waşt ki; pîya şirê sûkda Şam’î. Ebû Talîb’î jî pêxemberê ma nêşikit, o jî xwu di girot û bikarwana kewtîy ray. Karwanê Qureyşîyan, Bûsra di qandê boy giroteni vinderd. Wijadi rahîp Bahîra înanrê, nan virazeno ew ikram keno. No mabên di, Bahîra Ebû Talîb’îra çend persîy pers keno ew cewabanê xwu gîno tepîya, Ebû Talîb’îrê vano
-“Birazadê to di îşaretê pêxemberey estê, yahûdîyê Şam’î, nê îşaretan birarzadê to sero eki bivînê, tersena ki zirar bidê ci.”Ebû Talîb jî nê şîretan serra malê xwu roşeno ew ageyreno Mekke.
                                                 

                                                                                                            Faruk  Çetinkaplan             

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

Şîrovey:

şaban şenateş
05 Kasım 2013 - 15:48

Farûq’î fina bi xwuya robere nûştêyên nûşnao. Weş bîyo, neya tepîya jî torê nûştokey di serkewtiş wazena.

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

WEFATÊ PÊXEMBERÊ MA

WEFATÊ PÊXEMBERÊ MA Pêxemberê ma (a.s.m) ‘hec ra ageyra tepîya, demeyêndo kilmdi nêweş kewt ew hİrg û şîyê nêweşîni sero bîyê gran.

XUTBEYA XATiRWAŞTİŞÎ

XUTBEYA XATiRWAŞTİŞÎ Faruk ÇETİNKAPLAN Nîmgirawa ‘Erebîstan’î di, Îslameteyi heme cayandê cira vila bîya, Fet’hê Mekke’y serra jî

FET’HÊ MEKKA’Y

FET’HÊ  MEKKA’Y                                                                                  


Hit Counter provided by laptop reviews