DAWETNAME

Ana Sayfa » Hay û Xeberîy » DAWETNAME
Paraki
dûrik : 20 Aralık 2014 - 18:47

kitabın kapağı (3)

     DAWETNAME

Nuştokê  keyepel dê ma Züfkükar Ayyıldız do 21.12.2014 roja bazar seat  14:30 Öğretmenevi(keyê mehlîman) di kitabê xwoyo newî  ”Hersê Zerrî”bi do silasnayiş.Kitab ra geçayên(beşên).

                         Zerej

Dûşnedê dewi di,kerî sero,zerejên bî vengêndo bol weşa veyndayên ,vengêndê cîyo bol weş kerî sero canqayên,bi vengdê xwoya mîrazê kesî kerdên.Zerîya kesî kerdên honik.No veng heme cara aşnawîyayên.Mi xeyal kerd ,ki cordê ê kerîya zewbî zî zerejan veyndayên.êw nê zerejan pêrê meydan wendên,lej waştên.Nê zerejî pêra nêtersayên ew pêrên dayên xwo sênero.Qey wextê lûkeyda marî u nerîyan bîwextê fis şiknayen bî ki.Nerîyan,heremê xwo ew marîyan xwo parêznayên.Zewmbî eynando  çirê wina bikerdên?Qay hîr jewrî xurteya xwo ê bînarê kerdên eşkera cîynan pey hesnayên.Bî neya nerîyan ,marîyan rê bi vengdê xwoya fors kerdên.Jew fini ti winyayên ki wendişê nerîyan mîyan di vengê marîyan zî ameyên.Qay ê marîyan zî emeleya cî hendê  nerîyan bi ci ameyên.Qey eynan zî vatên ‘’ma estê’’ qay marî zî qaîl nêbî kî vîrabê.Marîyan bi wina kerdişa xwo nerîyan rê sîlasnayen dayên.Naran,wexto ki nê vengan miyan di vengê marîyan ameyên vengê nerîyan hewna bîyên vêşî.Ew nerî hewna  bîyê girgîn.Vengê zerejendê nerîyan qalin bî ,naran vengê zerejandê marîyan,barî bî.Ki kesî durîra aşnawiten zî fehm bîyên û kesî şayên pêra abirno.Bi neya kişta keredê werdêkîra,naran vengê marîyên ameyên kî, to vatên aya titîlnena,zilxitî dana.To vatên qay bîya Eşyana Elî ,bîya Zerûgî,bîya Zahiri bîya Zîni.Naran zerejanê nerîyan,wexto kî vengê na marîyeri aşnawitên,bi vengdê xwoya to vatên qay êyê kenê pê bûrê.Jew fini,ti wînîyayên,vengê hemin kewtê pê mîyan.To vatên qay her jewî desti tifingênda filîntaya,ew pêro pê dûşne dî kewtê kozikan ew hawêr erzenê pê.Repîna.Jew bîyo Emê Gozi,jew bîyo Bedranê Resoy,O bîn bîyo Bîşarê Çetoy.Vengê cînan zî bîbî zeydê vengdê tifingan.Bi neya marî hewna zî nêwinderdên. Mîyan ra mîyan ra marîyan zî bi vengdê xwoya hawêr haylanî dayên nerîyan.Ew cînarê lornayên.Nerîyan herga ki vengê nê marîyan aşnawitên  hewna vêşî  bîyên sur..No halê zerejan ,ti vajê ki hurgu honiktê şerwaydi wîna bî,Hetan kî bîyên germayî vengê zerejan kerî sero bino hala canqayên.

Ma şima zuwan sînayan pêrin qombiyayişê dasilasnayişi ” Hersê Zerrî ” rê pawenê…

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

Şîrovey:

şaban şenateş
20 Aralık 2014 - 21:15

Mi kitabdê Xwoca Zifqar’îra dîrê nûşteyê ci wendîy. Goreyê kitabandê bînan bol ravey şîyo, ez bi tebrîk kena, ci wennûsnena.

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

Şaban Şenateş : Paştiyên bidê mi, ez şena 150 hezariy kelîma arêda

Şaban Şenateş : Paştiyên bidê mi, ez şena 150 hezariy kelîma arêda Şenataş vîstê serra zaf ke ha ser o Kirdkîya/Dimilîya xebetino. Ferhengêk

Şewnimazê Bisilmanano Berat bimbarek bo.

Şewnimazê Bisilmanano Berat bimbarek bo. Boka na şewda bimbareki di Bisilmane pêro berat kero. Ellah aqil û fehm bido Bisilmanan pêrini, înan zulmîra


Hit Counter provided by laptop reviews