DEHWAYA GÎRD

Ana Sayfa » Edebîyato Newe » Merseley » DEHWAYA GÎRD
Paraki
dûrik : 18 Ağustos 2014 - 5:41

images09YQXDXU

DEHWAYA GÎRD

FEYZA ADABEYİ

 Ez Mehmet Şefîq ê Hemzikan a.Ma qeçekîye, Sadeta way bîya veyv ameya Suk. Qey wijara mire bazine giroto rişto. Bazin cî nîyo, ze qordonê sehate ro. Vato birayê min o ,mire rişto… Rengeka ci zî bol weşa, jew sureko, jew zerdeko neza senîno,.Bazinek bol weşo labreye waya mina Bedi( bedrîya) , o, mi ra girot. Giroto kena xwu dest. La ez vana :

-Bedê, waya mi bid nê bazinê mi.

Se kena nê dana. Ez vana sehata mi bid, yanê a vana qey ki tew sehat a cîya. Ez se kena nê dana, embaze ay keyney pêro keyneye girde resayeyê, e ez zî hewna werdêka. Ez çi wext ki şina înan ra nezdî se ê her jew min a quruncikê tadanê. Ez xwu bi zor înan dest ra reynena. Ez qedê înan nê bena. Ew tebî qeçkeya ez tayên paka(parlaxa) cî. Ez bol xaseka. ê wexta ki yenê mir o dê. Ez fîrtî ana xwu hama remena. Ê  nê şene mî tepşe. Labreyê dayêy nan cî vane: a keynaya resayeya şina kotî se tî cî aya pîya şo. A roj cî ê şîye kengerî neza çiçî? Ê çînenê a cî înana tey şina. Ma o kinare ra ameye dîyar da Mangan, ez xwu nimnena. Mi va deha nînan rê bes nîyo? Mi va ez sîyen çekera Bedi rê. Labreyê Beda mi ra nê asena.mi sîyen çeker di, çeker di mi da piro. Yaniz mi ra nê aseno. İnan va :

– Bedi merdi.

Fine weynay ki  e za, tebî Hezaz ra remmena . Bî şan yaniz eza nê wetana bêra keye. Şandi ez dişmiş bîya senî bikera senî nêkera? Ez vijyaya ban de Xal Mehmet Şay ser, wijara şîya ban de Xal Qoç dê Awzeran ser, hama eza nê wettana deha bêra keye. Haydê ki keko mi fîno. Ma perdê xwu rê vate keko. Mi va hele vindi he durim senîno? Ne do nika bewnîyê kî ez çinya. Keko damiş nê beno. Keko winîya ki ez çinya, va:

– Ka Mehmet Şefîk?

Qeçan va :

– Ey û Bed a dao pêro, o yo deha nê wettano bêro keye. Keko rehmetî, perra linga Bed va eza to çekera tîyara cer.Heruna banê Xal Xoç de awzeran pag bî verî. Va eza to berza pagi. Ez weynaya, waaa, kekoyo nê kehrêno, Bi şew wexta ki cay kerdî, ez o kinara ameya kewta ca dê marda xwu. Ma ez gird bîya cî ez marda xwu hetek di tim rakewtê. Ez kewta cade marda xwu se dayê finê wina ez paliknaya, organe mi girot dekerd doşegde mi bin. Vate xwu dîmdo se wa organ ci serra ne şiro. Ez deha wija di rakewta. Kesî mire çîyen nê kerd. Zirarlî(bi zirar) cî Bedi vijye…

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE                                                        Feyza Adabeyi Namedê  X ya axayê

……

(…)                                                                      Murat Çiçek Pîrika Alî, Gulîzare

‘HEWTIKÎY

‘HEWTIKÎY Vanê rojên di cinêkîy benê, nê pêra pers kenê, pêrê vanê: -Qeçekê to çendê? A jewi vana: -Qeçekê mi ‘hewtikê[1]. Whêra


Hit Counter provided by laptop reviews