PINE

Paraki
dûrik : 04 Ekim 2015 - 19:31

images

PINE

         Arêdoki:Feyza ADABEYİ

Cinekên bena, bol rind, Allah o bol rinda. Vistirîya ci jî qe heyat dê xwudir caran xeyr nêkena. Rojên pîr wînêna ki herên qey bol bar bar kerdo, pêro paştîya hereri daya piro, bîya dirbeti. Senî beno gunayê ci yeno na hereri gîna peşmal da xwu ra tayên çaputê çîrnena û çekena dirbet da herî ser. Vinî kena ki wa mêşî nêanişê dirbeter ser, wa ci kêfsad nêkerê. Demeyê kewno orte na pîr mirena. Veyva ci bol rinda. Heme çî cira aseno. Winêna ki pîr berd mezel tahda cirê ame. Çend tahda kotekî cire yenê o pîne tim xwu çekeno kotekan vernî. Nêverdano ki pîreri fînê. No pîne tim pîrer vero rekisyêno ya, veyv jî ney vînena huwena.

Merdeye ci jî vano:

-Yaaa, bewnî, maya mi merda na xwurê lîq lîqa cîya,aya huwena.

 Veyv dima gîna zerrî dawena hama.Zerrî kena gezî.

Merdek vano:

 Cinekî eza to biqewirna. Mirê ti lazim nîya. Maya mi merd to hema ard siwax kerd. Maya mi merd ti xwu rê lîq lîq huwaya.

Cinek vana:

-Merdek qarişê mi mebi.

Merdek vano:

-Ney vaj, ya ti vana ya jî eza to bikşa. Cinek vana:

-Maya to merdse ay qe xeyrê nê kerdbî. Heyat dê xwudir tenya senî bîbî se parçekê eştbî herî ser. Mira aseyê ki cira sorxî pers bîyese o pîne hema xwu çekerdê vernî. O hesaba huwateyê mi ame.

Mi va:

No çi pîneyendo qiymetdaro. Tim xwu çekeno pîr ver ki tadayê nîro pîrrê. Merdek vano :

Ya siwağ?

 Cinek vana:

-İnsan mirenose însanî cikenê.Gonî rijêna. O cî mi ra asa mi coka zerre dewirna mi siwax kerd. Mi va însanî yenê wa boya zerrî weşbo. Deha merdek çîyên nê vano ew cinaka ci ji vero bena vinî. Hendo ki cinekênda delal bîya coka.

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE                                                        Feyza Adabeyi Namedê  X ya axayê

……

(…)                                                                      Murat Çiçek Pîrika Alî, Gulîzare

‘HEWTIKÎY

‘HEWTIKÎY Vanê rojên di cinêkîy benê, nê pêra pers kenê, pêrê vanê: -Qeçekê to çendê? A jewi vana: -Qeçekê mi ‘hewtikê[1]. Whêra


Hit Counter provided by laptop reviews