Qey O Do Gird Bo !

Ana Sayfa » Edebîyato Newe » Merseley » Qey O Do Gird Bo !
Paraki
dûrik : 08 Ağustos 2014 - 16:54

Untitled-1(2)

Qey O Do Gird Bo !

FEYZA ADABEYİ

 Maya mîn û marda xwu ya ronîştî, maya mî va û mî jî nûşna. Kerem kerê hem bî bermê hem bî huwe…

Xale mî Mehme dê Nazan o. Nameye cînîyer da cî İsmîxan a. İS pîrîka mîn a. İS merda. Şîyo na fîn Qudret arda. Qud bîracînî ya cî ya. Bîrayê cî merdo, şîya bîracînî ya xwu arda. Qud rînd bîya. Çaxo ki          qehrîyayê qeçan ra roniştê bermayê, vatê: Ellah ,mî çîre wîna kerd? A cî mîrena, Mehmed şîno cînîya bîrar dê bînî gîno. Nameye ay jî Sîltana. Sîlt cî mîrena  Mehmed tenya maneno. Mehmed bol ğeyreto. Qeçe cî vane: pîye ma do rocên erdan sero bîmîro. Şîno kalan keno, şîno pîncar golîkan rê ano. Nêşeno wegîro cî, keno çanqalî ser wînî ano. Cînîyê cî mîrenê qeçê cî duz dî manenê. Qeçî hewna bol werdekîyê, çîyen nêzane. Beno şew cayê cînan eywan dî ravîstey benê, hama kewnê cay mîyan. Qey kes cî nîno kare nînan nê keno. Kerg mergî yene dekewnê ca dê nînan mîyan. Lîq kenê ortî sero. Qeçî cî hewnê cî yeno şîne dekewnê cayan dê xwu mîyan. Nê zane cayanê xwu hewade. Şewra werzenê kî pore cînan perîko bîyo lîke kergan. Roce cî Mehmed qey keno şîro cît bîkero vano, ‘’keyna mî, şo mîre îsot o degîrote bîya’’. A cî şîna kuwarî ra îsotî gîna, tayen aw dekena mîyan, îsot pero şîno. O kî maneno ey dekena nanî mîyan. dekena tewrede perde xwu mîyan. Mehmed şîno yeno vano:’’ keyna mî ma mi to rê  va şo îsoto werdî dek mîyan? Mî va îsot o degîrote dek.’’ Lajê Mehmedî Remzan cî, hewna bol werdîyo cîre waştî cî waşta. Asas bîrar dê cî yê ‘Elî rê waşta qey ‘Elî mîreno. Maya cî  vana: Waya mî veyva mî  merşı bi di lajdê mîn ê Remzanî. A vana, Remzan hewna werdîyo. Vana:’’ -Qey o do gîrd bo.

-vana: wabo…

Waştîya cî cîra gîrda. Kenê veyv anê, şar yeno vano:

-Remzan remzan veyve yê to yo yeno.

Remzanê to remmeno. Ehmed ê İb î, şîno cî tepeşeno.

Vano:

-Ma êyê kenê to burê?

Deha Remzan ageyreno…

Merselaya ma hewna derga labrê ewro hendayê beso. Ma sereyê şîma bol nê tewnê.

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE                                                        Feyza Adabeyi Namedê  X ya axayê

……

(…)                                                                      Murat Çiçek Pîrika Alî, Gulîzare

‘HEWTIKÎY

‘HEWTIKÎY Vanê rojên di cinêkîy benê, nê pêra pers kenê, pêrê vanê: -Qeçekê to çendê? A jewi vana: -Qeçekê mi ‘hewtikê[1]. Whêra


Hit Counter provided by laptop reviews