Xoca Zülfükar’îya kitab dê ciyo newî sero pêvaje(roportaj)

Ana Sayfa » Pêvaje(Roportaj) » Xoca Zülfükar’îya kitab dê ciyo newî sero pêvaje(roportaj)
Paraki
dûrik : 23 Aralık 2013 - 20:35

 

kapax

 

 

 

Mehlîmê  mayo ercîyaye  û havilkar, sîfte ma torê berxudarey  kennê,to vengê kal û pîrandê ma bi nê wanebenddê  xoya  resna ma ew to nêverda qalê verênandê  ma ê şîrînî ew şîretinî vînîbê.

 Ti ki razîbê ma xaîlê tora çend persî perskerê;

1-)Xoca Zülfükar sifte ma qayilê  ti xwo marê silasnayiştê,Xoca Zülfükar kamo?

Zülfükar AYYILDIZ:Ez 1956’di Sêwregdi marda xora biya,Mi mektebo siftekên û wertekên  welattê xwodi vend,Eğitim Enstitüsü Riha’di qedêna Semsur ew İstanbuldi mamosteyeydi  xebitîyaya nika zî eza Sêwregdi xebitêna.Mêlê min çand û hûnerî ser tim û tim estibi ew hewna berdewamo.Mûsîkî ser xebata mi esta.Kay ser nûşnayena mi esta mi çend kay nûşnay ew nê kaybî.Çend bernamey mi viraştî ew  berdî sere. 

2)Xacayê ma , ma bêrê kitabdê to ser,  verê nûştenra  heyanî  çapkerdiş  estanika kîtabdê to, ma qaîlê bimûsê,fikrê nûştena  nê kitabî kotra vijîya?

Zülfükar AYYILDIZ:Vatenên serrênandê ma bol bi qiymetê,bi serrana  vajîyayê Ez emel nêkenaki Cîhandi hendayê vatenê weş û bi qiymeti bibê.Mi nê vatenên ma qando ki vinî nêbê ew xwo vîra nêbê xebatênda wina kerdi,nê vatenî arêday ew no wanebenddi nûşnay.Vaştena mi ê ki buwane ci bi rideyê  ew pa kêfweşbê.

3)Ma nika jî bêrê zuwandê  dimîlî ser, ti halê dimlîyer senîn  vînennê,vernî ya dimlîyer  senin vînennê, ti  zuwande dimilî ser senî fikirênê?

Zülfükar AYYILDIZ:Zûwano dimilî,nûşnayena ci bol kemî menda nayrayo ki verdi nêşyo.Finna zî ê ki na kişta têdoyayeni kennê vengê ciyo nêşno pê.Kişta zuwanîya pê sero werey nînê.Pîya  nêlûwennê.Her jew sereyê ancenno.No hal xesarey dano  na xebati.Pawitişê mi ,no girwedi ,dest pê dayena beşekerdenido bibo.

4)Mamoste  ti jî zanê ziwan  bi çand û edebîyata  ravey şino,şaxî  dano xwo , benno xurt,  verî  keyandi  ziwanê ma bîyê  şên ,ravey şîyê,labrêy  nika winî nîyo.Ma  do nika sekerê, ma dimilîyanrê nika çi xebati  kewna?

Zülfükar AYYILDIZ:No haldi kemaneya roşnberandê dimilîyan bola,Ew hewna aya berdewam kenna.Qando ki verdi şiro lazimo ki ê ki na xebati mîyandi, destpêdê.Ew her jew sereyê nêanco.No haldo zî wext bêro o do deştenî tepêşo.Bes ki kes pê fehmkero.O ki dimilî zano wa pêya her gami bi zuwandê xwoya qissey bikero.

5)Mamoste nayra tepîya jî bi ziwandê maya  wanebendê newey nûştenrê  mêlê to esto?Zewbî  na heta xebatênda to do bibo?

Zülfükar AYYILDIZ:Heyan ki çimê mi bivînê, ew heyan ki destê mi tepêşê, emir bibo ezdo xebati bikera.Ez nê girwî xwo sero deyn vînenna.

6)Mamoste ma nezdîra  www. dîmîlî .net awan kerd  ew dest bi weşaney  kerd, ti sîteyê(keyepel) ma senî vînennê. Ma rê çi temey  to do bibê?

Zülfükar AYYILDIZ:Qandê nê xebatî o ki cefa werdo,serey xwo tewnayo heminrê berxudarey kenna,ciynanrê qewet vazenna.

               

Berxudar bé to wexté xwo maré abirna , to  persandê marê bersiv da.

Ez şimarê berxudarey kenna .Xebatta şimarê beşekerdeni wazenna.

 

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

Şaban Şenateş : Paştiyên bidê mi, ez şena 150 hezariy kelîma arêda

Şaban Şenateş : Paştiyên bidê mi, ez şena 150 hezariy kelîma arêda Şenataş vîstê serra zaf ke ha ser o Kirdkîya/Dimilîya xebetino. Ferhengêk


Hit Counter provided by laptop reviews