BÊRÎ

Paraki
dûrik : 23 Ocak 2014 - 19:48

 

 

 

 

 

 

5

 

‘Hesenî şî şorba na ser, Mahmudî jî awdaz girot dima ame. ’Hesenî muezîney kerd Mahmud jî kowt ver bî îmam, pîya nimazê şanî kerd. Behdê nimajî her jûyî xwu da kalekên ser, ‘heta nanê şanî kesîra veng nêvijya. Mahmudî kitabê grotbî xwu dest, ’Hesenîjî  xwurê temaşeyê teberî kerdê. Roj newe newe bîyê tarî  estaran nîşan  dayê, wesarî bol estarey ravisyayê, zek azmîn di jî wesar bêro. Laberê hewna weş tarî nêbîbî  hem jî pacara  azmîn weş nê asayê. ’Hesenî çend balê xwu da jî a qor qe estarey nê ravisyay. Dima paca kalekra werişt xwu ser ki; Mahmudî tew şala nanî rakerda nan kerdo hadre.

-Mahmut to çîrê nê veynda mî?

-La sekra mi dî tîyê xwurê temaşê estaran kennê, mi va nika ez veynda jî veng nêşno ney. To balê xwu dabî ti sero bîbî qîf.

 Pîya roniştî, koçikana kowtî şorberi ser, pîzeyê xwu şorbaya weş kerd mird. Nanî dîma Mahmudî  va ;

-E da şina medresa, ewro sohbet esto, tîyê nînê ‘Hesen?

– Nê willi meşt îmtîhanê mi esto.

-Îmtîhanê to nê qedyayî?

– Nê,  meşt Zanişê Şari  (Sosyal Bîlgîler) ra mado îmtîhan kowê. Mahmut şî sohbet,’Hesen jî dest kerd dersta xwu, ‘heta jondes hunî serobî. Dima kêber abya Mahmut kowt zerre.

-Selemünaleyküm,

-‘Eleykümselam  Mehmud, ti kotîdi mendê, ti berey mendê.

-La birayê mî sohbet rew qedyê jî dîma ma şî keydê Ap Silêmanî înan, ma persê ey kerd. Ma sekerd jî ap Silêmanî ma nêverdayî, ‘hunî çay-qe’hve-meyve îkram kerd, qisê mara, qisê eyra ,şew ma sero bî derg, bî berey.

– Nêweşbî?

-Nê la şîbî Hec . Nê ded Silêmanî ez jî silasnena.

-E,e tî jî silasnenê,to dî herdîş sipeyên esto rojê paşînan amêyê medrese. Mî va no kerwayê mayo, mi şima pîya dayîy silasnayiş.

-E, e ame mî virî. Ap ‘hecî sevatê, qalê ‘hecî kerdê?

-E va ma şî Mekka-Medîna ma şî ziyareta .

-To marê qe xûrmey nîyardîy Mehmûd?

-E ap Silêmanî  di poşetê xurmey û di kilaw û  di giştaney dekerdî day mi.

– Yanê heqê mino jî mîyandi.

– E, e. ‘Heqê to jî tewro.

-Fekê poşetî  ak, ma xwurê xurma burên, ti  zanê mirê çîyo şîrin çend weşo.

 – Mî xwura werdîbî, ti bûri mîrê beso

‘Hesenî mehdenêna, fekê poşetê xurman akerd ew pêser pêser xurmey eştî xwu fek.

-La ‘Hesen ti zê dara  xurmer sero bê la, tayên hêdî hêdî buri, êdo to qirra bimanê.

-E willi brayê mi tîyê raşt vanê, ez dara xûrmêr serobîyayê ‘emel do miro gunayê.

-’Hesen, ez betilyaya ,eza kena cayanê xwu rakera rakewa…

 

 

Mehmud ravêrd şî cadê xwu ser kowt ca, ‘Hesenî jî şelpêna  çim çarna kitabî  dima ey jî çila kerd hewna û o jî rakowt.

Roj akewt bî. Wesarî roj rew  akevno. Xwura wesarî gonîya merdima gireyena kes qayilo şefaqra werzo xwuser. To dî vilikîy ‘her binra serê xwu vejenê zîl danê, kes jî qayilo cayanra bivijyo. Wesar zey prowaya newedîla biyayişîya. Gonîya newê yena gandê merdimî,  kes cadi nêhewêno.

-Mahmûd werz ma ara xwu bikrê, bereyo vextê şîyayişî amê.

-Mahmud werişt xwu ser, cayê xwu arêda, şî dest û rîyê xwu şit ame ronişt.

-’Heseno bira, tora nêbo mado şewrane veyşan şirê mekteb. Ti ze maya kesîbê la.

-E willi ez maya towa (va u huway)

 Dewam kero…

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

Şîrovey:

şaban senateş
06 Şubat 2014 - 11:05

Rêzenûştan bi şikildê 1 û 2 û 3’yanan binûşnê.

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE                                                        Feyza Adabeyi Namedê  X ya axayê

……

(…)                                                                      Murat Çiçek Pîrika Alî, Gulîzare

‘HEWTIKÎY

‘HEWTIKÎY Vanê rojên di cinêkîy benê, nê pêra pers kenê, pêrê vanê: -Qeçekê to çendê? A jewi vana: -Qeçekê mi ‘hewtikê[1]. Whêra


Hit Counter provided by laptop reviews