BOYA KİLORAN

Ana Sayfa » Edebîyato Newe » Merseley » BOYA KİLORAN
Paraki
dûrik : 05 Aralık 2013 - 16:33

sifil

BOYA KİLORAN

Di wextêndi, namedê Siltan û  ‘Eyşxana  di way benê. Waya dewlemendi nameyê ci  ‘Eyşxana ew  a feqîri jî  Siltana.  Way Siltan, kêberêndê  xizanîrê bena veyvi. Mêrdeyê ci bê kar û bar bi. Keye, binê banî di leteyê nanîrê  hesret… Qeç û qûl keye di veyşan û teyşan…

 Waya ciya  ‘Eyşxani, yena Siltani  vîrî,. Vana ez şira keyedê  warda xwu.  Qe beno leteyên nan, taynê toraq, tasê do, pîzey nê qeçeka mirdî kera.

 

Ew qeçeka şanena xwû dim û şina keyedê way ‘Eyşxani. Qelîşta kêberî ra weynena,  way ‘Eyşxana, tewqi sero  kilorîy pewjena. Bi kêfêna kêberî dana pro ew veyndana:

-Wayê Wayê!  Eza ez.  Waya to Siltani!

 

 Tandır Çörek

Way ‘Eyşxani, senî ki  kêber ceneyeno, veng şino ci goş. Hima  adirî kena hewna û cilên  erzena leganda kilora ser. Tewqeri  jî vinî kena, dima şina kêberi akena. Rîyên do bi tirş û teala meymanan gîna zerre.

 

Way Siltani xeylê wext,  bi qeçekana  xwûrê hewşo veng di roşenê. Pawena ki way ‘Eyşxani  vajo, “Bêrê ma bûrê  kilorîy…”

Labrê boya kiloran ‘heme cara yena zincîyerda qeçekan. Qeçekîy jî veyşaneyra vanê: ” Dayê dayê! Ka kilorîy?

Waya bê ûjdani, ne nan dana qeçeka ne jî loqmeyên kilorê. Wext ravêreno qeçekîy jî kenê  gest bimirê. Qahrû qotik kewno  pîzedê Siltani ew dana pro, warzena ki şiro keyedê xwu.

 

 Bi zerîyênda  veşatê û şikatêya tewrdê qeçekandê xwuya, keyedê ‘Eyşxani ra kenê teber. Qeçekîy, bê boyerda kiloran tebayê miç nêkenê.

Çiman kenê pîs û peyê milê xwu  wirînenê…Way Siltani kêberî vero way ‘Eyşxan’rê vana :

-Wayê! Heger ma qusûrên kerdose, qusûrê ma mewni!  Ellah bido re’hetey! ‘Hendayê qedr û qiymet!? Ellah û girdeya xwû! Ma rê boya kilora jî besa…!?

 

Dewr ravêreno, Siltan sero rojê tengîy qedyenê. Hal û wextê ci beno hewl, kewnê rojê herayan mîyan. De verênan vato: “Dewran serseyênda dara,  finê naşta finê aşta!.”

 

Way ‘Eyşxani sero jî,  dinya beno teng û teal. Dewrano  verî şino, ê xizaneyi çoşmeyê ci gîno… Mêrdeyê ci, ci binê banî di bi qeçekana veradano ew şino xurbeti.  Veyşan û teyşan  qeç û qûlîya, binê banî di manenê;  ‘hesretê loqmedê nanên benê.

 Na fini jî waya ciya Siltani, yena ‘Eyşxani  vîrî. Vana ez nê qeçekan bigîra û şira keyedê warda xwu Siltani ki;beno loqmeyên nan, tîkeyê bo jî bi goşta pizzeyê qeçekan  mirdkera…

Qeçekanê xwu, şanena xwû dimi û şina kêberî  ver.

-Wayê wayê ! Eza ez!  Waya to ‘Eyşxani. Qeçekîy vengên aşnawenê, ew remenê marda xwû heti. Dayê dayê! Xala ma Xal ‘Eyşxani amêya…

Way Siltani jî bi rîyêndo beşa kêberî akena ew way û wayzayanê xwu gîna zere. Vera way ‘Eyşxani heti şina ew lewiy nana ci û qeçekan çimana. Way Siltani vana:

-Ti xeyr amêya wayê! Sere û çiman ser ameya!  Ma kêf weş bîmi ameyîştê şimaya.

 ‘Hewşti xeylê wext  roşenê aşt û naştîra qal kenê.  Qeçekîy  xwûrê  pîya, mirdîya xwu û bi kêfta xwuya kaykenê…

 Way Siltani, meymanandê xwurê, dîk û kergên  birnena ew sero jî masto teze nîrena.  Riwenê keyîdi, rizê qerejdaxî  pewjena. Legana kilora ana qeçekan ver.  qeçekîy jî xwurê mirdîya xwu wenê. Pîzeyê qeçekan  beno mirdîy;  kêf beno kêfê koroy…

Wextê şiyayişî, dismala wayerda xwu kena pirê kîlorîy. Meşka doyi, dana  dest û waya xwû kena raşt…

Waya ‘Eyşxani  dimira Siltani, na  hevalêra xwu (mani) vana:

Bexçe di gulîy wayê!

Wanenê bilbilîy wayê!

 Cil bindi mend  boya kilora!

Ravirdîy ê rojîy wayê!

Yenê nê rojîy wayê!

   

      Arêkerdox : Meallîm Mustafa KARADAĞLI

 

                                                                                                  

 

 

 

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

Şîrovey:

Şaban ŞENATEŞ
05 Aralık 2013 - 16:42

Nanê resîmî kulorîy nîyê, nanê tendûrîyo. Ew jew guna adirî mîyanro, rew veji, a do biveşo!

faruk çetinkaplan
06 Aralık 2013 - 11:08

boya kilorana yena mi!

şaban şenateş
06 Aralık 2013 - 12:35

Ûja firûni nîya, ê jî kulorîy nîyê ew nana verêni jî aya ûja di nêasena. Tirim/’eceba a nani weşê yan to veti? To nêşa kilênceyên bivîno?

şaban şenateş
06 Aralık 2013 - 13:15

”Boya Kuloran” weş bîya, tey tayên xetayê zuwanî estê. Ma dewamê ci pawenê.

faruk çetinkaplan
06 Aralık 2013 - 15:16

bi nîyetê kilorana!!!!

Murat CÎCEK
06 Aralık 2013 - 16:37

Mi heyan penîye bi esq û heyecan wend. Hela ogite ci hetê ra boya giloran hetê ra. Destê to wes bê.

bol weş bi...
12 Aralık 2013 - 22:23

Edebiyatû herem piya nûşnao. Nî meselanî weşa tim bî nuşnî. Ma teşekkûr kenî.

Bîlal Şanlı
15 Aralık 2022 - 23:07

Me’lîmê min şima na estanika wina weş kotra dî? Hey boka nengûy çinê bê way eyşxani xwu bivirîno! Cayê way siltan û comirdanê misilmanan pêro cinnet bo bokarê.

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE                                                        Feyza Adabeyi Namedê  X ya axayê

……

(…)                                                                      Murat Çiçek Pîrika Alî, Gulîzare

‘HEWTIKÎY

‘HEWTIKÎY Vanê rojên di cinêkîy benê, nê pêra pers kenê, pêrê vanê: -Qeçekê to çendê? A jewi vana: -Qeçekê mi ‘hewtikê[1]. Whêra


Hit Counter provided by laptop reviews