Feyza ADABEYİ

Feyza ADABEYİ

Name - Peyname : Feyza ADABEYİ

E-Posta Adresi : feyzaadabeyi@hotmail.com

Heqdê ci di :

nûşteyê nûştok dê ma

WIJA KOTİYO?

           *WIJA KOTİYO? Feyza ADABEYİ Deha o mirê bî bî weswese.Çimkîya mi roje, sebebên ra rojê xwu şikitbî.Mi tim vatê eceb îcab

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE                                                        Feyza Adabeyi Namedê  X ya axayê

Qisê Verêna
Qisê Verêna

Qisê Verên                       Feyza Adabeyi A no rîyê mi a no rîye to: Bu benim yüzüm bu senin yüzün, ne diyeceksen de. A raya ki

Keyneka miyandê Xirarer

Keyneka miyandê Xirarer                                    Feyza ADABEYİ Ez qeçek bîyase, birayê min û pêrdê min a peme karitbî.

PINE

PINE          Arêdoki:Feyza ADABEYİ Cinekên bena, bol rind, Allah o bol rinda. Vistirîya ci jî qe heyat dê xwudir caran xeyr nêkena. Rojên

Meymanê Adinî

              Meymanê Adînî Arêdoki:Feyza ADABEYİ Cinekên bena, merdekê ci her roj şino kar ,kar çinyo. Rocê vano: – Cinêkî ma

Punê Xalan

Punê Xalan Arêdoki:Feyza Adabeyi Maya mi tim vana : -Ez qeçekey da xwu dir bol baqil bîya , ez qeçekînda xwu dir bol baqil bîya. Haybukî , wexta

Aşlekarî(derzîncî)

Aşlekarî                                        Arêdoki:Feyza Adabeyi   Rojna cî va :  -Derzînçî(aşlekarî) dê berê dewi(

XANIM KAMA?

XANIM KAMA? Feyza ADABEYİ  Neyra nezdîyê hîris u panc serrî, wextê olayan ma keyê xwu berd Eskîşehîr. Ma duzana xwu wija di ronê. Qeçe ma

Hîrê Wahdî

Hîrê Wahdî                                  Feyza ADABEYİ Cinekên bena, qeçêcî benê tim keyneyê tim keyneyê.Millet serevde

Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123

Hit Counter provided by laptop reviews