DERMANÊ VÎST Û ÇE’HARÎ:

Ana Sayfa » Genel » DERMANÊ VÎST Û ÇE’HARÎ:
Paraki
dûrik : 03 Ekim 2015 - 14:03

images

DERMANÊ VÎST Û ÇE’HARÎ: Hey kesê pedewinîyokê nêweşan[1]ê ki qeçekandê nêweşandê mehsûmanrê ew kesê ki hukimdê qeçekan di mendê û bîyê kal û pîrîy, înanrê xîzmet kenê! Şima vero tîcaretêndo gîrangîr[2]o uxrewî[3] esto. Bi hewes û qeyreta winî bikerê ki, şima ey qezenc kerê. Ehlo heqîqet zano ki, herûnda keffaretu’z-zunûb[4]dê pîlan di, bi coydê cîyê dinyaya pîya, qandê ‘heyatdê cîyê rihî û pêra cîyabîyayîş[5]dê ‘heyatdê ci yaxût qandê averşîyayîş[6]dê ‘heyatdê cîyê axîretê manewî, nêweşînê gandê qeçekandê me’hsûman, gandê cîyê nazîkîrê bi şiklêndê werzîş[7]î û îdmanî û parêzêna, vernî di qando ki bişê nê serbindo[8] û ser û binî bîyayîşdê dinyay di xwuver bidê, bi wezîyetêndo manewîya ew bi şiklêndê şirinqayên û terbîyeyêndê Rebbanî’ya deyayê bi ci. Fina ehlo heqîqet zano ki, bi re’hmda pîzîya, xwu bi feda kerdişa, sewabo ki mar û pêri pededayîşdê nê qeçekanra peyda kerdo, yeno kewno defterdê cîyê xeyr û bêrî û ’emelî.

Kal û pîran ver dayeni[9](hele ki kal û pîrîy may û pîy bê), bi re’hmda pîzîya înanrê ‘hurmet kerdeni, di’han û zerrîya ci groteni, cirê wefakarane xîzmet kerdeni, bi xeylên rîwayetdo sahîha û olayîyandê tarîxîya bîyo eşkera ki[10], sewabêndo girdo ew sebebê se’adetdê adinî û nadinîyo, nînan qewimnen[11]o. Dinya di bi bol olayîyana sabîto ki ewlado bextîyar[12]o ki bi leyaqeya mar û pêrdê xwuyê îxtîyarîrê îta’at keno, senîn ki ewladdê xwura bi ‘eynî ‘halîya ‘ewêzî[13] vîneno, winî jî, ewlado nebixeyr[14]o bêbext[15]o ki mar û pîyê xwu rencîde[16] kerdo, bê ‘ezabdê adinî, bol felaketîy ameyê ci ‘seredi.

Belê, sirf merdimandê xwurê nê, ki raşt bêro û biqewimîyo, cirê mihtac bo(madamo ki bi sirdê îmanîya birarîna heqîqî esta), kes do bi rih û cana biewinîyo nêweş û mihtac û îxtîyarandê muxtereman û me’hsûman û ehlê îmanîra, cirê xîzmet bikero. (Îman û[17]) Îslamîyet, ney qewimneno.

[1] Pedewinîyokê nêweşan: Ê ki winînê nêweşanra, ê ki nêweşan ver danê, ê ki xizimkareya nêweşan vînenê. Bi Tirk’îya vanê ‘’hastabakıcı, hasta refakatçısı’’

[2] Mihîm

[3] Çîyo ki mertaw(hîlbîyaye, têkildar)ê axîreto.

[4] ‘Ewêzîya gunayan. Çîyo ki kewno herûnda gunayandê însanan ver.

[5] Abirrîyayeni, saf bîyayeni, bi şikildê safêna pêra cîya bîyayeni.

[6] Raveyşîyayîş. Bi Tirkî’ya vanê: İlerlemek, retakki etmek, ileri gitmek, ileriye doğru gitmek.

[7] Spor

[8] Serbindo: Ser û binî bîyayeni, pê di alawîyayeni; serê ci bin ew binê ci jî ser amîyayeni.

[9] Kal û pîra winîyayeni, cirê xizimkarey kerdeni.

[10] Aclûnî, Keşfu’l- Xefa: 1/297; Alîyyu’l- Qarî, el-Esraru’l-Merfu’a: 182

[11] Qewinayeni: Sebeb bîyayeni, netîce peyda kerdeni. Bi Tirkî’ya gerektirmek, iktiza etmek.

[12] Bextîyar: Keso ki bextê ci, yar û dostê cîyo, tersê ci nîyo.

[13] ‘Ewêzî: Hemberê ci, bedel, herûna ci. Bi Tirkî’ya ‘’karşılık, ikame, bedel’’.

[14] Nebixeyr: Bêxeyr. O ki bixeyr nîyo, cira xeyr nîno, kar û gurweo bêxeyr yeno.

[15] Bêbext: Xayîn, xinis. O ki bextê ci çinîyo, bi cîya ’emeley(bawerey) nêbena, ver û peyê ci bellî nîyo.

[16] Tewnayeni, ‘erra kerranc kerdeni, cirê ezîyet kerdeni.

[17] Kelîmaya ‘’îman’’î mi eşti ser. Çiki goreyê şikdê Dimilî wina qewimêno. (Şaban ŞENATEŞ)

Tadok:Şaban ŞENATEŞ

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

Şîrovey:

Anonim
04 Ekim 2015 - 09:20

Her dari derman niyo!feqet her vajeka ustadi derdire dermana!

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MEKTÛBA VÎST Û NEWÎ(3)

NUKTEYA HÎRÊY Xurûfê Muqata′ay[1]ê ki seredê sûran dê, hergi jewênda ci şîfreyêndo îlahî yo; ′evdandê xwuyê xasan rê îşaretêndo

RÎSALEYÊ REMEZANÎ(2)

NUKTEYA DIDÎY Rojeyê Remezanîyo bimbarek, kişta şukurdê ne′hmetandê Cenabê Heqî ra, xeylên ′hîkmetandê ci ra ′hîkmetêndê ci no yo

MANGAYA BORI

MANGAYA BORI Va beno nêbeno cinêkên bena, mêrde û keynekênda ci ew jû jî sêkurênda ci bena. Nameyê keynerda ci ‘Eyşiki ew nameyê keynekerida


Hit Counter provided by laptop reviews