HÎRÊ MASEY

Ana Sayfa » Açarnayeyê Edebî » HÎRÊ MASEY
Paraki
dûrik : 07 Haziran 2014 - 11:01

untitled

HÎRÊ MASEY

            Vanê verdê veran di, wextê wextan di dîrê teney masegerîy benê. Vanê dewa nê masegeran dolên vero bena, tîya di coyênê.

Rojên nê masegerîy qandê seyddê masan keyera abirrênê, şinê doli ver. Nê masegerîy doli di masey vînenê û tora xwu erzenê na doleri mîyan ki xwurê masey tepşê. Doli di bol masey benê, laberê hîrê masey kewnê çimandê masegeran ver.

Nê masanra jew ci bol aqildar beno, ê didîy nîmaqil ew ê hîrêy jî totikval beno. Nînanra maseo nîmaqil û totikval vanê pîsboğaz û çilek beno. Nê maseyê çilekîy bi nînana nêmanenê, tew vanê tembelîy û terralîy û nezanîy jî benê.

Maseo aqildar nêtê nînan fe’hm keno. Cora qando ki nînanra bireyo, dest keno bi rêwînênda derga. No mase, senîn ki tajî kewno arwêşî dimi, bi o babeta ver û peyê xwu nêvîneno û kewno ray; bol ze’hmet anceno, deran û depan ravêreno. Şino şino şino dima reseno dengizêndê girdî ver.

Masegerîy keye di toranê xwu arêdanê û keyera vijênê ki şirê masey tepşê. Dima tora xwu akenê û erzenê awi mîyan. Maseo nîmaqil winîno çoşmedê xwura, qando ki bi hembazdê xwuya nêşîyo, nêdekewto awi, bol pey qe’hrêno. Çiki masegerîy do ci tepşê, do dekewo torida masegeran. Qando ki torida masegeran nêkewo, torida înanra bireyo, qaxû gîno, şaş beno ki do se kero û çi weli xwuro kero!

Dima yeno ci vîrî, vano ez xwu mergane bifîna ki, masegerîy mi nêtepşê, nêwerê. No mase, xwu paştî ser nîmmerde fîneno, awi sero şino. Hembazê nê masedê nîmaqilî ci vînê ki oyo pêlan ver şino, vanê:

-Çi ‘heyf û gunao ki maseo tewro weş û ageyraye, oyo awi ver di, pêlan di şino! Cora bol pey qe’hrênê. Masegeranra jew nê maseyê nîmaqilî gîno keno xwu dest, winîno ki oyo merde aseno, gîno fina erzeno awi mîyan û cira kewno dûrî. Maseo nîmaqil vano:

-Fenanê mi kar kerd, ez masegeran destîra reya.

Maseo totikval jî qando ki torandê masegeranra bireyo, xwu anta nata çekeno, xwu akişt nakişt ‘hulo keno ki nêşiro werdê masegeran nêbo. Masegerîy bi seredê torandê xwuya nan û mîrekîy grêdanê û erzenê awi mîyan. Masegero totikval, kiştênra qayîlo nê nan û mîrekan bûro, cora xwu erzeno tori, kiştênra jî terseno ki do torida masegeran kewo, cora xwu cira beşirneno.

Xwu ata nata eştena masedê totikvaldê çilek û tembelî vêşî kar nêkena, soyîn şino kewno torida masegeran. Cerîmeyê çilekey û tembeley û terraleyda xwu bi gandê xwuya dano.

                                                                                  Açarnok:   Şaban ŞENATEŞ

                                                                                        Suwêrek’i

                                                                                          06/09/2013

BINVAJE: Bi Tewsîyedê MEB’îya Eserandê Weçîneyanra Qandê Sinifandê 1’î Mewnewî’ra Weçîneyao û bi namedê ‘’İki Balık’’ra açarîyao.

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MA EY’RA BOL ‘HES KERD

MA EY’RA BOL ‘HES KERD ÇİKİ O MARA  BÎ O… Keyna xwu Fatîma’rê pîyêndo bişefqet, Raywaneya coydê/heyatdê Enesî’rê jew dostêndo

WEŞBESTAYA SERRA HÎRIS Û PANJÎ

WEŞBESTAYA SERRA HÎRIS Û PANJÎ Zemanêna senîn viryeno însan! Bewna kamcîn resmê xwu ez nîya: Kotîdê ê rojî, o qeyret, o heyecan? No merdimo


Hit Counter provided by laptop reviews