WİJDÎYAO ‘HEWT’SERE

Ana Sayfa » Açarnayeyê Edebî » WİJDÎYAO ‘HEWT’SERE
Paraki
dûrik : 04 Mayıs 2014 - 18:47

images (2)

WİJDÎYAO ‘HEWT’SERE

                Welatê Keçelekî, cayêndo ku’hoî û dar û ber beno. Cadê ci di dereyêndo şên herrikêno.

Keçelekî û hembazandê xwuya bolkî awi di kay kenê. Kam ki kar û gurweyê xwu qedîneno, rapekneno û şino derî ver.

Rojên dere miçiqêno. Dere tenîya nêmiçiqêno bi derîya pîya awê înîyan jî miçiqênê. Tam jî greyêndo gird peyda beno, welat bêawi maneno, wişkaî dest kena pa. Awi ‘erdan ser nêşina, wişkaîra ‘erd qelişêno.

Wext wextî fetilneno, rojên Keçelekî û hembazandê xwuya benê xortîy. Nê rojên qağû gînê, vanê hembazêno derên di ma şirê hele çirê na awa ma miçiqîyaya, sebebê peysayîşdê na aweri çiçîyo, ma bivînê.

Şinê çimî ver ki çiçî bivînê! Wijdîyayêndo ‘Hewt’sere çime di mêl bîyo. De min û no ‘hal, bê ki ti bişê nê gîgrî ‘hal kerê!

Keçelek Wijdîyayê ‘Hewt’serî ‘hêrs keno, ci verra remeno remeno, şino raştê perçînên yeno, ûja di rewtên bena. Xwu bi rewta ‘huloyê kiştda bîni keno. Wijdîyao ‘Hewt’sere verra Keçelekî dano, oyo jî bi Keçelekî dima. Wijdîya xwura xwu Keçelekî kemêrî nêvîneno. Keçelekî xwu perçînî serra eşto û o bend ravêrnao. Ma Wijdîyao ‘Hewt’sere nêşeno xwu perçînra bivêrno. O jî hêrişê serdê perçînî keno, xwu dano pro, keno ki ravêro kiştda bîni, ‘hewt ‘heme ‘sereyê ci hergi jûdê ci cayêndê perçînîra ravêreno, tey maneno! Tellîy pêro şinê gandê Wijdîyadê ‘Hewtserîro, tellîyan mîyan di ew gonî di maneno. Govdeyê Wijdîyadê ‘Hewt’serî cayên di, ‘sereyê ci cayên di ew zêdê sêlawî gonî pro herrikêna.

Qîrrînî û qaştînî kewna ser, gazî keno, laberê kes gazîda ci nîno. Keçelek hema reseno Wijdîyadê ‘Hewt’serî û ci bi perçîna mezbûta bi resenana grêdano.

Qîrrînî û bûrri bûrra Wijdîyadê ‘Hewt’serî resena koyan ser, bi azmînîyo vijêna. Ê tabî ki xema Keçelekî nîya. Çiki ey awa welatîyan miçiqnaya, bîyo sebebê wişkaîda welatî, bîyo semedê kay û şênemegîda qeçekan, bîyo sebebê qelişîyayenda ‘erdan, bîyo sebebê wişk bîyayîşdê ku’hoîyan û vaşan û teyşaneyda weşan. Deha Keçelek senîn zerrî pey biveşno!?

Keçeleko çimakerde gîno bi Wijdîyadê ‘Hewt’serîya peymanên vrazeno.

Keçelek Wijdîyadê ‘Hewt’serîrê vano:

Ez do to ê perçînî û tellîyanra bireyna. Laberê şertêndê mi jî esto, ti do çimedê înîdê welatîra werzê, aweri verdê.

Wijdîyao ‘Hewt’sereo bêwijdîyan ca’elamat nê şertî qebûl keno, çimera vijêno, aweri verdano. Ce’hnimêno şino winîno kar û gurwedê xwura.

Na olayî serra hemwelatîy bol benê kêfweşîy û Keçelek jî beno qe’hremanê welatdê xwu.

03/04/2014 Suwêrek’i

           Açarnok:  Şaban ŞENATEŞ 

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MA EY’RA BOL ‘HES KERD

MA EY’RA BOL ‘HES KERD ÇİKİ O MARA  BÎ O… Keyna xwu Fatîma’rê pîyêndo bişefqet, Raywaneya coydê/heyatdê Enesî’rê jew dostêndo

WEŞBESTAYA SERRA HÎRIS Û PANJÎ

WEŞBESTAYA SERRA HÎRIS Û PANJÎ Zemanêna senîn viryeno însan! Bewna kamcîn resmê xwu ez nîya: Kotîdê ê rojî, o qeyret, o heyecan? No merdimo


Hit Counter provided by laptop reviews