RAYWANEYÊNDA ÇETİNİ

Ana Sayfa » Edebîyato dînî » Coyê Hz. Pêxemberî » RAYWANEYÊNDA ÇETİNİ
Paraki
dûrik : 05 Mart 2014 - 5:57

RAYWANEYÊNDA ÇETİNİ

‘Hz. Ebûbekir embazê Pêxemberdê(a.s.m) mayo en nezdîyo.  Na raywaneya muqeddesi, biembazînîya Pêxemberdê maya (a.s.m) do nesîbê ‘Hz. Ebûbekir’îbo.  Pîya kewtîy rayan. Qandê ki şopa xwu vinîkerê, Kafa Sewr’î di xwu nûmnenê.

sevr

Muşrîkîy şewra rewwê kewnê zerrê keyî ki; Pêxemberê ma (a.s.m) çinîyo. Ew hema kewnê rayan, lezan lez rayîy pêro tepişenê. Çiki;kam Pêxemberê ma (a.s.m) tepêşo, cirê xelata se tene devey esta. Herkes kewtbî şopa înan dimi. Finên amey ‘heta fek dê Kafa Sewrî jî înan ê nêdîy. Goreyê dînayişê muşrîkan, demeyên do dergi di kesên nêameyo tîyanan, çiki;fek dê Kafa Sewrî di pîriki ew citê bewranan  halûnên vraştibî.

Musulmanê Medîneyijî raykewtişê Pêxemberdê mara (a.s.m) xeberdarîbî, her roj biheyecanêna ameyişê ci pawitên. Pêxemberê ma (a.s.m) û ‘Hz. Ebûbekir (r.a) Kafida Sewr’îdi hîre rojîy manenê tepîya kewnê rayi ew resenê dewa Kuba. Tîyadi demeyên arisa xwu gînê. ‘Hz. Pêxember (a.s.m) çend rojan mîyandi, tîyadi mescîdên hem dano vraştiş hem jî  teydi xebityeno. Rojo îne dewa Kûba’ra abiryenê.  Deşta Ranûna’ydi nimazê înî ferz beno ew wijadi nimazê înî kenê newedera kewnê rayi. Demeyêndo kilmra Yesrîb dûrîra asena. Yesrîbijî senî pey ‘hesyenê, hema kewnê rayan.

m

Yesrîb’di ‘heta nika şênemegîyondo hina nêamo dîneyeni. Her fekîra na qisa vijîyayê “Ti xeyr ameyê…Ti xeyr ameyê Ya Resûlellah!”  Her musulman qayilbî ki, Pêxember (a.s.m)’î meymanê kêdê xwu bikero.  Pêxemberê ma (a.s.m) qandê ki qelbê kesî nêşikîyo dîye, deveyê xwu Qeswa’y serbest veradano ki; Qeswa kêdê kê vero  mêl bo, do ê keyîrê meyman bo.  Qeswa cayêndo veng di mêl beno, cira en nezdî jî  keyê Eba Eyyûb-el Ensarî beno. Pêxemberê ma (a.s.m) ‘hewt mengîy kêdê Eba Eyyûb-el Ensarî di beno meyman.           

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

WEFATÊ PÊXEMBERÊ MA

WEFATÊ PÊXEMBERÊ MA Pêxemberê ma (a.s.m) ‘hec ra ageyra tepîya, demeyêndo kilmdi nêweş kewt ew hİrg û şîyê nêweşîni sero bîyê gran.

XUTBEYA XATiRWAŞTİŞÎ

XUTBEYA XATiRWAŞTİŞÎ Faruk ÇETİNKAPLAN Nîmgirawa ‘Erebîstan’î di, Îslameteyi heme cayandê cira vila bîya, Fet’hê Mekke’y serra jî

FET’HÊ MEKKA’Y

FET’HÊ  MEKKA’Y                                                                                  


Hit Counter provided by laptop reviews